แบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน KM Blog

image_pdfimage_print

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน KM Blog

  1. ผู้ที่ขอใช้งาน KM Blog จะต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ RMUTP Passport
  2. เมื่อส่งแบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน KM Blog แล้ว ผู้ดูแลจะตรวจสอบข้อมูลของท่าน
  3. กรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ผู้ดูแลจะทำการสร้าง Blog และส่งข้อมูลตอบกลับไปทาง e-mail

ชื่อ-นามสกุล *

Username (RMUTP Passport) *

E-mail *

คำอธิบาย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ Blog

 2,963 total views,  1 views today

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog-regis/

Comments