การเปิดใช้งาน LaTeX สำหรับพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์

Head-KM-New
ไปที่เมนู Setting -> Latex แล้วเลือก Latex Server (WordPress.com) และ MathJax Server (MathJax CDN) จากนั้นคลิก Update LaTeX Options
latex1

 

การใช้งาน LaTex สามารถทำได้โดยใส่เครื่องหมาย “$” 2 ครั้ง หรือถ้าต้องการให้สูตรแสดงผล Single Line ให้ใส่ “$” 2 ครั้งตามด้วยเครื่องหมาย “!” ตามภาพประกอบด้านล่าง

latex2

 

การแสดงผล

latex3

Foot-KM-New