สายลมที่หวังดี?

คงมีคนสงสัยว่า...สายลมที่หวังดีคืออะไร...........

สายลม คือความเย็นสบาย ช่วยพัดพาล้มเย็นๆ ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ช่วยให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับสายลมมีความสงบ มีใจที่สบาย โดยที่สายลมไม่ได้หวังผลคตอบแทนอะไร ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นคนดี คนเลว หรือใครใดๆ ก็ตาม สายลมพร้อมพัดผ่านไป ดังเพลงๆ นี้


สายลมที่หวังดี

...ทราย  เจริญปุระ...

แอบส่งดอกไม้ไปให้ เธอไม่รู้หรอก

กับสิ่งดีๆ ให้เธอ เธอไม่รู้

ยังคงปิดยังซ่อนอยู่ เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันนั้นคือใคร

ส่งความคิดถึงไปให้ เธอไม่รู้หรอก
เป็นกำลังใจให้เธอ อยู่เสมอ
แม้เราไม่ได้พบเจอ อย่าเดาเลยเธอว่าฉันนั้นเป็นใคร

ฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจ
อบอุ่นเหมือนไฟเมื่อเธอเหน็บหนาว
อาจเป็นดนตรีกล่อมเธอเมื่อเหงา
อาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแหงนมอง

แค่เพียงช่วยรับมันไปในทุกๆอย่าง
ก็เพียงต้องการให้เธอมีสุขเสมอ
แม้เราไม่ได้พบเจอ
อย่าเดาเลยเธอว่าฉันนั้นเป็นใคร

ฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจ
อบอุ่นเหมือนไฟเมื่อเธอเหน็บหนาว
อาจเป็นดนตรีกล่อมเธอเมื่อเหงา
อาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแหงนมอง

แล้วเมื่อถึงเวลาก็จะรู้
เหตุผลที่ฉันนั้นทำให้เธอไป
เธอเขียนข้อความหนึ่งไปกับดอกไม้
ให้เธอเรียกฉันว่าสายลมที่หวังดี

ฟังเพลง สายลมที่หวังดี