PDCA กับชีวิตประจำวัน

คงมีคนหลายคนที่เคยได้ยินคำว่าวงจร PDCA กันมาบ้าง
ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆ PDCA เป็นวงจรคุณภาพที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน
ดังนั้น ผู้เขียนจะยกตัวอย่างให้เข้าใจกันอย่างง่าย ๆ ดังนี้

ตัวอย่าง PDCA กับการแต่งตัว

     เมื่อนักศึกษาจะต้องมาเรียนซึ่งจะต้องแต่งชุดนักศึกษาในตอนเช้าสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการแต่งตัวเข้ากับวงจร PDCA ได้ดังนี้ 

     P = Plan     ก่อนแต่งตัวนักศึกษาจะต้องทำการวางแผนเลือกเสื้อผ้าหรือเลือกชุดที่นักศึกษาจะใส่ในวันนั้น

     D = Do        นักศึกษาทำการแต่งตัวชุดนักศึกษาที่ได้เตรียมไว้แล้ว

     C = Check  นักศึกษาทำการตรวจสอบความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นชุดที่สวมใส่ ทรงผม และหน้าตา รวมไปถึงรองเท้าที่ใส่

     A = Act      นักศึกษาตรวจสอบการแต่งกายของตัวเองอีกครั้งก่อนออกจากบ้าน ถ้ายังไม่เรียบร้อย นักศึกษาต้องกลับไปจัดการให้เรียบ

    เห็นไหมคะ ว่าวงจรคุณภาพ หรือที่เรียกว่าวงจร PCDA อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราจริงๆ