คน 1 คน

วันนี้ได้รับเมล์จากเพื่อคนนึง เป็น 1 เมล์ที่อ่านแล้วรู้สึกอยากแบ่งปัน

เรื่อง คน 1 คน

คน 1 คน

การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน

ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม

สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ควรจำไว้อยู่เสมอก็คือ

"คน" เป็นสิ่งมีชีวิต มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น

อย่าตั้งใจกับคน 1 คนมากเกินไป

เพราะไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว

อย่าคาดหวังกับคน 1 คนมากเกินไป

เพราะไม่มึใครสามารถเป็นทุกอย่าง ที่ทุกคนอยากให้เป็น

อย่าให้เวลากับคน 1 คนมากเกินไป

เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีช่วงเวลาของความเป็นส่วนตัว...คนเดียว...

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคน 1 คนมากเกินไป

เพราะนั่นจะทำให้เค้าไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเอง

อย่าควบคุมชีวิตคนหนึ่งคนมากเกิไป

เพราะมนุษย์่มักจะหาวิธีการแทรกตัว เพื่อออกมาจากฎที่ถูกกำหนด

อย่าบีบบังคับคน 1 คนมากไปกว่านี้

เพราะถ้าคนๆ นั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้

คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกหักหลังให้ในทันที

เธอ...ลองมองดูฉันดีๆ ฉันมีลมหายใจ

ไม่ใช่ภาพวาดที่จะสวยงามอยู่ตลอดเวลา

ฉัีนเองก็เป็น "คน" เป็นสิ่งมีชีวิตมี 2 ด้าน...เช่นกัน

อย่ารู้จักใครสักคน ต้องหัดเรียนรู้ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง

**************

ขอให้มองตนเองให้ออก....ก่อนคิดมองคนอื่น