«

»

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2