ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยี
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ / สถาบันวิจัยและพัฒนา
การดำเนินงาน : ลงพื้นที่กลุ่มชุมชนเป้าหมายของโครงการคลินิกเทคโนโลยีในแผนงานถ่ายทอด เทคโนโลยี จำนวน 3 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ดำเนินงาน ก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่กำหนด ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลา บ้านตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา และกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published.