Category Archive: คำนำ

Aug 18

สวัสดีค่ะ สวพ.ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ blog สวพ.กับการพัฒนา มทร.พระนคร ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของ สวพ.  และบันทึกวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ในส่วนที่ มทร.พระนคร รับผิดชอบอยู่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังว่าเนื้อหาสาระใน blog นี้ จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานต่างๆ ของ มทร.พระนคร ได้อย่างดี