Category Archive: Uncategorized

Dec 14

เล่าเรื่องข้าวยำปักษ์ใต้

ข้าวยำ หรือ Khao Yam (Rice Salad) เป็นอาหารคาวประเภทจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ ข้าวยำประกอบด้วยข้าวสวยเป็นหลัก คลุกเคล้ากับผักนานาชนิด และ/หรือ ผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะม่วงดิบสับ นิยมใช้มะม่วงเบา ส้มโอ กุ้งแห้งหรือปลาป่น มะพร้าวคั่ว พริกขี้หนูแห้งป่น ราดด้วยน้ำบูดูชนิดหวาน วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของน้ำบูดูในข้าวยำกันก่อน ซึ่งทุกท่านคงจะทราบว่า สิ่งสำคัญของข้าวยำซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของอาหารชนิดนี้ คือ การคัดสรร "น้ำบูดู"ที่ดี มีคุณภาพมาใช้ในการทำข้าวยำ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ยอมรับว่า น้ำบูดูที่อร่อยที่สุดเป็นน้ำบูดูที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีทั้งบูดูสด ที่นำมาต้มเคี่ยวให้เป็นน้ำบูดูสำหรับข้าวยำ หรือใช้ในอาหารอื่นๆ เช่น น้ำบูดูทรงเครื่อง และนอกจากนี้ ยังมีน้ำบูดูข้าวยำที่ต้มเคี่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปเตรียมทำข้าวยำได้เลย ในตลาดสดตอนเช้าหรือตลาดเย็นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ จังหวัดปัตตานี ที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ จะหาซื้อวัตถุดิบที่ว่านี้ได้จากแม่ค้าชาวไทยหรือชาวมุสลิม ซึ่งบรรจุน้ำบูดูขายในขวดสุราชนิดขวดแบน และขวดกลม เมื่อซื้อแล้ว แม่ค้าจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่อ่านแล้วซ้อนกันหลายๆชั้นห่อให้เรามาอีกที ต้องระมัดระวังไม่ให้ขวดแตก เพราะจะโกลาหลพอๆกับขวดปลาร้าหรือขวดน้ำปลาแตกกันเลยทีเดียว ได้น้ำบูดูมาแล้ว …

Continue reading »

Dec 10

การถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2557

การถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2557 และได้รับเชิญให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Dec 08

สวพ. ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3)

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 3) เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ / สถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงาน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย ได้แก่ ไส้อั่วกล้วยน้ำว้า ไส้กรอกอีสานกล้วยน้ำว้า กล้วยกรุบกรอบ คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พายชั้นไส้ไก่ ขนมหม้อแกงถ้วยทองแป้งกล้วย ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมโสมนัสแป้งกล้วย และการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระหว่าง วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2557 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ และกลุ่มแม่บ้านตำบลบางแคสามัคคี จังหวัดสมุทรสงคราม มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยได้รับความ อนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ ดร.วไลภรณ์ สุทธา และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และอาจารย์ดรุณรัตน์ พิกุลทอง

Older posts «

» Newer posts