Tag Archive: การเผยแพร่ผลงานวิจัย

Oct 03

การเผยแพร่ผลงานทางสื่อโทรทัศน์ - ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๑

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตอนที่ 1 กลุ่มบริหารงานวิจัย ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 1 กลุ่มบริหารงานวิจัย

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 5  

Oct 03

การเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อโทรทัศน์ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2

Older posts «