บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

-->> การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Royal Hill Golf Resort and Spa) จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมานั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการวัดประเมินการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์

          ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงองค์ความรู้ 2 เรื่อง คือ

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

464 total views, 1 views today

Comments on Facebook