บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

นายอุทิศ  บัวศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

-->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้....

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

456 total views, 1 views today

Comments on Facebook