บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

-->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา คือ อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

          วิทยากรได้กล่าวถึง.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

532 total views, 1 views today

Comments on Facebook