บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

คุณณัฐยา  สินตระการผล

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

-->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

      จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม.....

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ที่มาภาพ : Creative-team.net

 873 total views,  1 views today

Comments on Facebook