บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Education 4.0

image_pdfimage_print

 

 

 

 

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่าย Strategic Initiatives & Enterprise Transformation

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บันทึกเรื่องเล่า

-->>> Education 4.0

     จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นทางการการศึกษาในยุคดิจิทัล 4.0 (Education 4.0) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      ความมีอารยธรรมของมนุษย์นั้น ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี เหมาะสมและไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกรอบแนวคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกัน แตกคนก็ต่างแนวคิด ดังนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สามารถศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่ๆ จนกลายเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น.....

อ่านต่อได้ที่ -->>> Education 4.0

ที่มาภาพ : AppliCAD Co., Ltd.

103 total views, 1 views today

Comments on Facebook