บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

-->> การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย     

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      การตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นฉบับ (Manuscript) จนกระทั้งการนำเสนอแบบถ้ามีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ต้องประสบ........

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย

ที่มาภาพ : keywordsuggest.org

134 total views, 1 views today

Comments on Facebook