บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

-->> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นการปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

          โดยการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีการนำเสนอบทความวิจัย 5 สาขา คือ

  1. สาขาบริหารธุรกิจ
  2. สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระผมสรุปเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ที่กระผมได้เข้าร่วม ดังนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน UTCC Academic Day ประจำปีการศึกษา 2559 และได้กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจ.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่มาภาพ : Blognone

12 total views, 1 views today

Comments on Facebook