บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง

และ ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

          โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้กล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ดังนี้ คือ

          นวัตกรรม ในมุมมองของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มองว่าเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพ ต่างมีนวัตกรรมเฉพาะของตนเอง เป็นการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบ.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ที่มาภาพ : Jean-Claude Bastos de Morais

8 total views, 1 views today

Comments on Facebook