บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-->> แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ

          

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ คณะมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานพิเศษฯ แต่ละสาขา ห้องละ 1 ท่าน (โดยให้แต่ละสาขาวิชาดำเนินการบริหารจัดการเอง) ส่วนหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้จัดตารางสอน......

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ

ที่มาภาพ : HR in Asia

138 total views, 2 views today

Comments on Facebook