::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Disruption

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

อ.นฤศร  มังกรศิลา 

คุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง CP All–PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Hall 2-6 ชั้น 3 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ภาคเช้า

             นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นองค์ปาฐกพิเศษและได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการในภาคเช้าไว้ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาของไทย ที่ไร้ขีดจำกัด สิ่งแรกที่การศึกษาไทยจะต้องดำเนินการปรับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนครั้งใหม่ในวงการการศึกษาไทย คือ....

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>  Education Disruption

ที่มาภาพ : Cast Box

 

 493 total views,  1 views today

Comments on Facebook