::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา

สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอวิจัย นักวิจัยจะต้องมีวิธีการเขียนในหัวข้อต่างๆ อย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี้

       รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยทั่วไปหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น มีดังนี้  1. ความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ........................

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

เครดิตภาพ : Proposal for NGOs

 

 72 total views,  4 views today

Comments on Facebook