Author: Chatchai Srisom

image_pdfimage_print

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประชุม

การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์การจัดการความรู้ “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประชุม” โดย นายฉัตรชัย ศรีสม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เอกสารโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประชุม  579 total views,  1 views today

 579 total views,  1 views today