Author: duangkae sukko

image_pdfimage_print

จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบที่ดีของการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยใช้การจัดการความรู้ เข้าถึงองค์ความรู้ "จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้" 2,381 total views, no views today

2,381 total views, no views today