เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ จัดให้หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน-เรียนรู้เรื่องราวมากมาย เพื่อให้การดำเนินการจัดประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ระหว่างกิจกรรมที่มีการแสดงความคิดเห็นกัน มีประเด็นเรื่อง Email ขยะมากมายที่เกิดขึ้นใน Mail Box ทำให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่เราๆคิดว่าสะดวกรวดเร็วโดยการส่งข่าวสารกันด้วย Email ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่คิด ดังนั้น เรามาจัดการ Email ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันนะครับ   ขออยกตัวอย่างด้วย Hotmail นะครับ Mail…
อ่านต่อ »