Monthly Archives: August 2012

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการโรงแรม อีก 10 ปีข้างหน้า

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสาขาวิชาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว แต่ยังไม่แน่ใจในความก้าวหน้าและลักษณะการทำงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการ บริการนั้น จากข้อมูลของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก หรือ World Travel and Tourism Council (WTTC) ซึ่งประเมินว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,946,000 ตำแหน่ง และจะเพิ่มเป็น 4,767,000 ตำแหน่งในอีก 10 ปีข้างหน้า

นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและสนใจการทำงานบริการที่มี ความท้าทาย ไม่อยู่นิ่ง ได้ลับคมความคิดและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ใช้ทักษะทางภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่หลากหลายสาขาอาชีพและเป็นงานที่มีสีสัน ไม่เฉพาะงานด้านการโรงแรมเท่านั้น หากยังมีอาชีพที่น่าสนใจ และยินดีต้อนรับทักษะและความเป็นมืออาชีพของผู้จบการศึกษาจากสาขาอุตสาหกรรม การบริการและการโรงแรม ยกตัวอย่างเช่นงานในสาขาดังนี้

 • สายการบิน / งานท่าอากาศยานนานาชาติ
 • รีสอร์ท / บูติครีสอร์ท
 • สถานเสริมความงามและสุขภาพ / สปา
 • ศูนย์กีฬา / ศูนย์สุขภาพ
 • สวนสนุกระดับนานาชาติ
 • ธุรกิจเรือสำราญ
 • ภัตาคาร / ร้านอาหาร
 • ศูนย์ประชุมนานาชาติ (Meeting and Events – MICE)
 • งานการตลาดและรับจัดงานต่างๆ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานลูกค้าสัมพันธ์
 • งานด้านการศึกษาและฝึกอบรม
 • การท่องที่ยวแห่งประเทศไทย
 • งานทัวร์และงานนำเที่ยว

ที่มา : สมาคมการโรงแรมแห่งประเทศไทย