ISO 20000: มาตรฐานงานบริการด้าน IT สำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล

ISO 20000: มาตรฐานงานบริการด้าน IT สำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคดิจิตอลนี้ ทุกแห่งต่างก็มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) ที่มีประสิทธิภาพรองรับ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิเสธได้ ดังนั้น คำถามที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ก็คือ การให้บริการด้าน IT (IT Services) ขององค์กรเหล่านั้นได้รับการบริหารจัดการอย่างไร

 

ที่ผ่านมา การบริหารบริการ IT (IT Service Management) ของแต่ละองค์กรมักจะขึ้นอยู่กับ IT Manager หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนมากต่างก็บริหารงานไปตามวิธีการที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด โดยนำเอาประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีตมาผนวกกับการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่ต่างไปจากการลองผิดลองถูก และบ่อยครั้งที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใส และประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT ได้ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารไม่ทราบถึงปัญหา รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบริการ IT ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในฝ่าย IT ก็มักจะส่งผลกระทบถึงการให้บริการ IT ขององค์กรเสมอ เนื่องจากบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้นไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานที่เป็นอยู่เดิม จึงต้องใช้เวลาในการศึกษางานเป็นระยะเวลาหนึ่งกว่าจะสามารถบริหารบริการ IT ให้เข้าที่เข้าทางได้

ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความสำคัญแก่การนำระบบบริหารบริการ IT ที่เป็นมาตรฐานมาใช้งาน เพื่อให้บริการ IT ขององค์กรมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนั้น ได้แก่ ISO 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารบริการ IT โดยเฉพาะ และ ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็น Best Practices ที่รวบรวมเอาแนวคิด และเทคนิคการบริหารบริการ IT ที่ดีเลิศเข้าไว้ด้วยกัน

เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 20000 จะระบุถึงข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าองค์กรมีการบริหารบริการ IT อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากองค์กรมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วน ก็จะสามารถผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ในขณะที่ ITIL เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 80 ในประเทศอังกฤษ จนกระทั่งเป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางของ ITIL นั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรในทุกระดับ

แผนภาพที่เห็นอยู่ด้านบนนั้น จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร กับ ITIL และมาตรฐาน ISO 20000 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ISO 20000 นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

· ISO 20000-1 Specification คือ เกณฑ์ในการตรวจประเมินความมีมาตรฐานของการบริหารบริการ IT
· ISO 20000-2 Code of Practice คือ คำอธิบายถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรฐาน ISO 20000 จะบอกถึงข้อกำหนดต่างๆ แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการ หรือรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการนำเอา ITIL หรือ Best Practice ด้าน IT Service Management อื่นๆ (เช่น MOF) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้การบริหารบริการ IT มีประสิทธิภาพสูงสุด

มาตรฐาน ISO 20000 จะแบ่งกระบวนการ (Process) ในการบริหารบริการ IT ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มกระบวนการ ซึ่งจะสอดคล้องกับกระบวนการของ ITIL ทำให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 Comments

 1. Nike Free August 12, 2013 8:43 pm  Reply

  Timberland produziert unter den besten Dienst Stiefel in Geschäft, das schlechte Klima, Übermäßige Schaden und abrasive Oberflächen widerstehen kann. Es ist wichtig, dass diese Stiefel die feine Balance zwischen Schutz der Füße, halten sie gemütlich sowie extreme Haltbarkeit und Langlebigkeit zu erreichen benötigt wird. Top Schuhmacher daher widmen viel Zeit, um Gestaltung und Auswahl des Materials, um sicherzustellen, dass die Stiefel bereit für die härtesten Tests und Strapazen oder Nutzung, $ $ $ Auswirkung tatsächlichen physikalischen Wear (Über das Internet) sind. Die Passform ist eine wunderbare Wahl, und sie nutzen fortschrittliche, Pleasant Stoffen. Komfort ist ein Muss, da Sie schwanger sind. Mit all diesen Elementen in Ort, den Sie wird ohne Zweifel ein Prom Night, die für Ihr ganzes Leben lang erinnern. Dementsprechend, wenn Sie nicht in diese Versammlung von Gleichgesinnten sind, Sie könnte genauso gut etwas finden, darüber zu jede Menge Spaß mit haben, ist Alles, was Sie tun sollten, zu suchen. Prom ist der erste Schritt zum Anfang der alle in Ihrem Leben

  http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52632
  http://www.kamrytech.com/E-Cigarette-forum/forum.php?mod=viewthread&tid=72385&extra=
  http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
  http://sugiuratomomi.55-adult.com/index.html
  http://www.cannabiscommunity.net/forum/index.php?topic=564019.new#new

 2. Nike Free Online August 13, 2013 1:40 am  Reply

  Mickelson angeblich gemacht 48.000.000 $ im letzten Jahr, und im Inneren der Organisation neue Steuer-Code, Sein Zustand Steuersatz wird offenbar von 10 Prozent auf 13 Prozent steigen. Seine Bundes Rate von 35 Prozent auf 39,6% zu gehen. Sicher, Als seine Steuerrechtsanwälten die unzähligen Schlupflöcher und Abzüge zu nutzen, konnten wir beenden wegen ihm Geld, Das Rezept irgendwelche Vorschriften, Das Requip (Ropinirol), Levodopa, Neurontin (Gabapentin) Und als Ergebnis Lyrica (Pregabalin) gehören scheinen reduzieren Anzeichen und Warnsignale des Syndroms in mehr als 60 Prozent der Patienten, Untersuchungsbericht. Die ersten beiden Medikamente erhöhen Dopamin an anderer Stelle in Ihrem System, und die letzten beiden Medikamente reduzieren die Menge an Kalzium Erreichen Gehirnzellen und Trigger Herstellung anderer Chemikalien, die Schmerzen zu lindern helfen. Dopamin ist ein Gehirn Chemikalie, die Bewegung und Stimmung überwacht.

  http://www.kamrytech.com/E-Cigarette-forum/forum.php?mod=viewthread&tid=72385&extra=
  http://www.cannabiscommunity.net/forum/index.php?topic=564019.new#new
  http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
  http://uetoai.55-adult.com/index.html
  http://mangrai.org/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *