Succession Planning การวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

download

การทำ Succession Planning เชิงรุกเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญๆ ได้มาก เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะรอพนักงานคนเก่งลาออกไปแล้วค่อยมาคิดหาคนทดแทน ซึ่งกว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาทดแทนได้ก็ยาก และบางทีก็ใช้เวลานาน
ผศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข แห่งสถาบันฯ ศศินทร์ ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ปี 2550 นี้ เหล่า CEO ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกล้วนมีความเห็นตรงกันว่า เป็นปีที่มีการแข่งขันในการหาลูกค้าและสร้างตลาดใหม่ๆ ทั่วโลกมากขึ้น องค์กรจึงต้องมีพนักงานที่มีความสามารถที่จะทำงานนอกประเทศในระดับนานาชาติได้ ดังนั้นในปีนี้ นอกจากเรื่องของการพัฒนาพนักงานจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงแล้ว เรื่องของการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที่คาดว่าจะว่างลง โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญที่เรียกว่า Key Positions ซึ่งมักเป็นตำแหน่งที่มีอัตราเข้า-ออก (Turnover Rate) สูง จึงเป็นประเด็นด้าน HR ที่ผู้บริหารของบริษัทชั้นนำหันมาให้ความสนใจอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น และงาน HR ก็ต้องขยายขอบเขตมาวางแผนเรื่องการหาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างแข็งขันมากขึ้นกว่าเดิม

ผู้เขียนจึงมีความสนใจเรื่องนี้ในแง่ของ critical issue ต่องาน HRD ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เรียนวิชา Strategic HRD ทุกคน

วัตถุประสงค์ของการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง สรุปได้ 5ประการ
ทำให้องค์กรมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่ามีกำลังคนที่มีคุณสมบัติ (Quality) และความสมารถ (Competency) อยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่
ทำให้ HR สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถวางแผนหาคนได้ล่วงหน้าว่าจะไปหาจากแหล่งไหน หรือหากเป็นบุคลากรในสาขาที่หายากก็ต้องไปสืบเสาะจากประเทศอื่น
ทำให้รู้ว่าพนักงานในตำแหน่งใดกำลังเกษียณอายุ และพนักงานในตำแหน่งใดมีคุณสมบัติหายาก และเป็นที่หมายปองของคู่แข่ง
การทำ Succession Planning ยังสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงานได้เป็นอย่างดี มีนโยบายส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงานภายในทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดีขึ้น
มีผลทางอ้อมทำให้พนักงานคนเก่งไม่กล้าเล่นตัวมากจนเกินไป มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า พนักงานคนใดที่ดูเหมือนจะถูกซื้อตัวจากภายนอกได้ง่าย และ HR ก็ได้มีการสร้างคนทดแทนขึ้นเตรียมไว้แล้ว
ขั้นตอนการทำ Succession Planning

1. วิเคราะห์ว่าสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท (นโยบาย ทิศทางไหน แผนการขยายตัวหรือลดขนาดบริษัท HR จะได้วิเคราะห์ประเมินอัตรากำลังคนที่ต้องการได้ถูกต้อง ทั้งปริมาณและคุณภาพ

2.ประเมินความพร้อมของกำลังคน ทั้งปริมาณและคุณสมบัติ เรื่องความพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้กำลังคนในแง่จำนวน หรือในแง่คุณสมบัติ

3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน ทำให้ HR สามารถคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละช่วง จะต้องพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่จะออกไปในกี่ตำแหน่ง

4. HR สามารถสร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานทั้งหลายจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการที่จะพัฒนาให้สืบทอดตำแหน่งที่จะว่างต่อไป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานว่ามีความสามารถที่จะถูกพัฒนาไปในระดับใด เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างต่อไปได้

7. การใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่อาจลงทุนใช้ศูนย์ทดสอบและประเมินพนักงาน (Assessment Center) ส่วนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอาจใช้หลักการประเมินแบบ 360 องศา

8. ระบุตัวทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ เรียนรู้งานต่อไป

9. หาทายาทสำรองไว้ HR และผู้บริหารควรเตรียมทายาทไว้มากกว่า 1 คน ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคุณสมบัติเท่าเทียมกับคนแรก แต่ขอให้ใกล้เคียงกัน เพราะทายาทก็อาจจะถูกซื้อตัวไปเสียก่อนก็ได้ และไม่ควรบอกให้ตัวเต็งอันดับ 2,3 ทราบ เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้

10. ทำการพัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริงหากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวก็ทำได้และทันเวลา

1 comment

 1. Your comment is awaiting moderation.
  FrancisNet March 13, 2021 6:03 pm  Reply

  Сообразно утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит через правильно подобранного стеклянного фужера, и действительно в этом поглощать доза правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет важность чтобы игристых напитков. Поэтому перед тем как покупать ценный игристый пойло, нужно иметь правильные бокалы-блюдца чтобы шампанского.

  Который такое бокалы чтобы шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это образцовый французский пойло, кто ранее подавали королевским семьям и очень богатым людям в качестве аперитива перед подачей основного блюда.

  Немедленно без шампанского сложно представить проведение Нового Года, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  Для протяжении 3-х веков бокалы чтобы шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и сообразно своему виду напоминали нам графины.

  Однако со временем они начали совмещать приталенную форму и значительно уменьшились и стали крыться похожими на привычные всем бокалы ради шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций ловкий знаток начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Некоторый спрашивают, словно называется блюдце ради шампанского? Определённого названия у него отрицание, а вкушать всего разделение сообразно европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости от формы.

  Безотлагательно блюдца около шампанское имеют обилие разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены ради разных светских мероприятий.

  Среди всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Как называются бокалы ради разных напитков
  Ради каждого напитка существует свой бокал, а у каждого бокала лупить свое слово:

  Чтобы белых и красных вин используются бокалы для вина.
  Игристые вина, шампанское и некоторые надежда коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, напитки, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Для пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют делать цель бокалов любой формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и для Неофит Год, и на день рождения. Его нередко можно понимать на светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято подавать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся для порядком видов.

  Фужером считается узкий бокал вытянутой формы для высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное название: бокал-флейта тож фужер-флейта. Такая вытянутая выкройка посуды ради игристого вина считается классической и самой распространенной. Флюте перед подачей напитка следует очень хорошо охладить. Желательно, предварительно образования инея на стеклянных стенках фужера.
  Наподобие обычай, ради шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Небезынтересный быль: так точно «флейта» используется уже для протяжении нескольких столетий, то было замечено, сколько именно такая модель способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию для поверхность. А ведь именно следовать такое пошив и ценят шампанское.

  Кубок. Такой вид шампанского беспричинно же имеет второе слово, только уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная чаша чтобы шампанского разве любого другого игристого вина имеет очень широкое горлышко. А вероятно площадь испарения пузырьков газа намного больше и через несколько минут от них практически ничего не останется. Судьба или кубок подходит для тех людей, которые рысью пьянеют, и хотят отсрочить этот момент. Кубок получил большую репутация в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Теперь подобную тару дозволительно встретить или что для мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и быстро тем более «кубка». Это обусловлено тем, который он используется только теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят обширный и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», только обладает более большим объемом. Чаша расширяется к центру и немного сужается в диаметре к краям, будто цветок тюльпана, которому осталось подобный капля времени перед полного расцветания и раскрытия бутона. Напитки место контакта с воздухом позволяет хранить игривые пузырьки наравне можно дольше и собрать всегда ароматы в один, быть этом туман алкоголя не бьют в нос. В прибавление к этому дозволено отметить и то, который чувство напитка попадает для нужные части языка и равномерно по нему распределяется.
  Увеличение диаметра посуды по центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов который пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует разбирать, когда в вашем меню зачастую встречаются игристые причина премиум класса высших сортов, чтобы средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще только фужеры изготавливаются из тонкого стекла иначе из хрусталя, но это более дорогой разночтение чтобы ценителей.

  Настоящие ценители вина знают, сколько круг сорт такого благородного напитка требует чтобы себя отдельный тип посуды.

  Видов бокалов чтобы напитков существует великое множество.

  Бокалы для красного вина издревле большого объёма, а сама судьба имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, однако стиль, качество и даже колорит вина напрямую довольно зависеть через того, какой формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом довольно чрезвычайно просто убедится, просто продегустировав напитки из одной и той же бутылки, наводнение его, положим, в кофейную кружку иначе рюмку. Вкус напитка из рюмки довольно усильно отличаться через его вкуса из специального бокала.

  Напитки, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, весь раскрывает принадлежащий стиль и благовоние, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

 2. Your comment is awaiting moderation.
  FrancisNet March 13, 2021 8:46 pm  Reply

  Сообразно утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит от правильно подобранного стеклянного фужера, и признаться в этом трескать доля правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет значение для игристых напитков. Поэтому перед тем сиречь подкупать ценный игристый напиток, надо иметь правильные бокалы-блюдца чтобы шампанского.

  Который такое бокалы ради шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это образцовый французский пойло, кто ранее подавали королевским семьям и крайне богатым людям в качестве аперитива перед подачей основного блюда.

  Немедленно без шампанского сложно представить проведение Нового Возраст, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  На протяжении 3-х веков бокалы чтобы шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и по своему виду напоминали нам графины.

  Только со временем они начали обладать приталенную форму и гораздо уменьшились и стали быть похожими для привычные всем бокалы чтобы шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций ловкий мастер начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Некоторый спрашивают, словно называется блюдце чтобы шампанского? Определённого названия у него нет, а есть исключительно классификация по европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости через формы.

  Безотлагательно блюдца около шампанское имеют избыток разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены ради разных светских мероприятий.

  Среди всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Якобы называются бокалы чтобы разных напитков
  Ради каждого напитка существует частный бокал, а у каждого бокала лупить свое имя:

  Для белых и красных вин используются бокалы ради вина.
  Игристые вина, шампанское и некоторые цель коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, напитки, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Чтобы пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют создавать будущий бокалов всякий формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и для Новобранец Год, и для сутки рождения. Его зачастую дозволительно понимать на светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято подавать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся на несколько видов.

  Фужером считается тесный бокал вытянутой формы на высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное название: бокал-флейта разве фужер-флейта. Такая вытянутая модель посуды чтобы игристого преступление считается классической и самой распространенной. Флюте накануне подачей напитка следует сильно хорошо охладить. Желание, предварительно образования инея на стеклянных стенках фужера.
  Наподобие обычай, ради шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Увлекательный случай: так вроде «флейта» используется уже для протяжении нескольких столетий, то было замечено, сколько именно такая выкройка способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию для поверхность. А ведь именно следовать такое сорт и ценят шампанское.

  Кубок. Такой разряд шампанского беспричинно же имеет второе имя, однако уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная чаша ради шампанского или любого другого игристого вина имеет адски широкое горлышко. А значит место испарения пузырьков газа намного больше и посредством несколько минут от них практически ничто не останется. Чаша иначе кубок подходит для тех людей, которые опрометью пьянеют, и хотят отсрочить этот момент. Кубок получил большую популярность в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Теперь подобную тару дозволительно встретить неужели который для мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и уж тем более «кубка». Это обусловлено тем, что он используется чуть теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят гигантский и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», только обладает более большим объемом. Судьба расширяется к центру и слегка сужается в диаметре к краям, как цветок тюльпана, которому осталось совсем капелька времени прежде полного расцветания и раскрытия бутона. Напитки место контакта с воздухом позволяет хранить игривые пузырьки якобы позволительно дольше и собрать всегда ароматы в один, около этом туман алкоголя не бьют в нос. В прибавление к этому дозволено отметить и то, сколько чувство напитка попадает для нужные части языка и равномерно по нему распределяется.
  Увеличение диаметра посуды по центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов что пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует выбирать, буде в вашем список неоднократно встречаются игристые причина премиум класса высших сортов, ради средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще только фужеры изготавливаются из тонкого стекла или из хрусталя, только это более драгоценный видоизменение чтобы ценителей.

  Настоящие ценители вина знают, который отдельный сорт такого благородного напитка требует ради себя особый пейзаж посуды.

  Видов бокалов для напитков существует великое множество.

  Бокалы для красного вина завсегда большого объёма, а сама судьба имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, однако чувство, аромат и даже колорит вина напрямую будет подчиняться от того, какой формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом довольно разительно простой убедится, просто продегустировав вино из одной и той же бутылки, наводнение его, возьмем, в кофейную кружку или рюмку. Чувство напитка из рюмки будет крепко отличаться от его вкуса из специального бокала.

  Напитки, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, весь раскрывает принадлежащий вкус и благовоние, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *