ชมรม'Kelab'จัดงานกระชับสัมพันธ์AEC

ชมรม’Kelab’จัดงานกระชับสัมพันธ์AEC
ชมรม Kelab มาเลเซีย ประเทศไทย จัดงานกระชับสัมพันธ์ AEC 9 พ.ย. นี้ ตื่นตัวรับอาเซียน จัดงานกระชับสัมพันธ์ประเทศสมาชิก ตอกย้ำความร่วมมือด้านธุรกิจ สังคม การเมือง
นายแอนดรู นานัง ประธานชมรม Kelab มาเลเซีย ประเทศไทย (Kelab Malaysia of Thailand:KMT) เปิดเผยว่า ชมรม Kelab มาเลเซีย ประเทศไทย เตรียมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ASEAN Dinner Nite) ขึ้นในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมแชงกรี ล่า กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ใน 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจและ การเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558 ภายใต้สโลแกน “มิตรภาพไร้พรมแดน” (Togetherness Beyond Borders) โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ เอกอัคราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย นักธุรกิจที่ทำธุรกิจและอาศัยอยู่ในเมืองไทย
นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการรวมตัวของอาเซียนคลับ ประเทศไทย (ASEAN Club Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารของประชาชนของประเทศสมาชิก ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศสมาชิก เพื่อเป็นจุดหมายการค้าการลงทุนของนักธุรกิจจากทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม รายได้จากงานนี้ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่มูลนิธิซายมูฟเม้น (ZY Movement Foundation: ZMF) ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและครอบครัว นำเงินไปช่วยเหลือและพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยและวางแผนที่จะขยายไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีเด็กที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 500 คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา : คม ชัด ลึก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *