Daily Archives: January 12, 2014

 

ศอ.รส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุม ชัตดาวน์กรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค. มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ ช่วงการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. กระทรวงสาธารณสุข พยายามอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่ไม่ สามารถเดินทางไปรับยาหรือไป รพ.ได้ตามที่แพทย์นัดหมาย สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ ส่วนผู้ป่วยจิตเวช กรมสุขภาพจิต ได้เลื่อนนัดผู้ป่วยให้มารับยาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสามารถรับยาได้ในสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง โดยเปิดสายตรง 1323 ไว้บริการประชาชน สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. โดยสถานพยาบาลแต่ละแห่งจะมีการลิงก์ข้อมูลถึงกัน
นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สพฉ. ยังกำหนดให้หน่วยพยาบาลทุกหน่วย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และวางตัวเป็นกลาง ในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม เน้นความปลอดภัยทั้งตัวบุคลากรและประชาชน มีการประสานงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากประชาชนเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ ต้องการให้รถพยาบาลไปรับ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1669-1646 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยพร้อมกัน

อ้างอิง : blueskychannel.tv