Daily Archives: January 17, 2014

24-11-11-15-31-07-s

กรุงเทพฯ–17 ม.ค.–เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร “ข้อกำหนดการค้าและผลกระทบทางภาษีใน AEC” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(SMEs) ที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจใน AEC ได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และขั้นตอน วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศใน AEC อย่างถูกต้องรวมทั้งทราบถึงข้อกำหนดการค้า การลงทุน การเปิดตลาดการค้า และโลจิสติกส์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อวิเคราะห์ถึง โอกาส ปัญหาและอุปสรรค จากมาตรการการค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำกลยุทธ์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าพร้อมทั้งเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบทางภาษีใน AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 202 4594 / 02 202 4537 หรือ http://baid.dip.go.th/

นามบัตร ดีไซน์ได้ทั้งตัดและต่อโอกาส
โดย อาจารย์บอย ไพ่ผ่อง
ทุกวันนี้ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไกลเพียงใด แต่เมื่อต้องไปพบปะติดต่อธุรกิจครั้งใด สิ่งที่เมื่อคู่เจรจาพบกันครั้งแรกจะกระทำนอกจากการทักทายแนะนำตัวแล้วก็อาจจะแลก “นามบัตร” (name card) กันเพื่อให้ผู้รับได้ใช้ในการติดต่อ หรือสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของนามบัตรในอนาคต ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่านามบัตรใบเล็กๆ นี้ก็มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมโชค เพิ่มโอกาสให้แก่เจ้าของได้บ้าง เพราะจะเห็นว่านามบัตรบางใบเมื่อได้รับ ผู้รับจะมองด้วยความสนใจ ชื่นชม ขณะที่บางใบเมื่อรับแล้วก็เพียงเก็บไว้เฉยๆ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเรื่อง “ฮวงจุ้ยของนามบัตร” ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักการออกแบบนามบัตรที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยเบญจธาตุกันครั ทั้งนี้ก่อนที่เราจะเลือกใช้สีใดเป็นสีพื้นนามบัตร สีตัวอักษร รวมถึงสีตัวเลขๆ ก็ต้องทราบก่อนว่า เจ้าของนามบัตรเป็นคนธาตุใด วิธีการหาธาตุสำคัญประจำตัวบุคคลมีหลายวิธี ผู้อ่านสามารถดูได้จากรหัสบุคคล และนำรหัสมาเทียบว่าตนเองเป็นคนธาตุอะไร หรืออาจจะใช้ปีนักษัตรในการหาธาตุประจำตัวก็ได้ การใช้ธาตุตามปีนักษัตรแม้จะไม่ผิด แต่ก็ไม่ละเอียด ดังนั้นจึงขอสรุปสำหรับธาตุประจำ 12 นักษัตรไว้ดังนี คนเกิดปีชวด        เป็นคนธาตุน้ำ คนเกิดปีฉลู        เป็นคนธาตุดิน คนเกิดปีขาล        เป็นคนธาตุไม้ คนเกิดปีเถาะ        เป็นคนธาตุไม้ คนเกิดปีมะโรง        เป็นคนธาตุดิน คนเกิดปีมะเส็ง        เป็นคนธาตุไฟ คนเกิดปีมะเมีย        เป็นคนธาตุไฟ คนเกิดปีมะแม        เป็นคนธาตุดิน คนเกิดปีวอก        เป็นคนธาตุทอง คนเกิดปีระกา        เป็นคนธาตุทอง คนเกิดปีจอ        เป็นคนธาตุดิน คนเกิดปีกุน        เป็นคนธาตุน้ำ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าจะต้องนับแบบจีน คือจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันตรุษจีน เช่น ปี 2556 วันตรุษจีนคือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ดังนั้น ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นับเป็นปีนักษัตรมะโรง ธาตุดิน ส่วนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ถือเป็นปีนักษัตรมะเส็ง ธาตุไฟ จากนั้นผู้อ่านควรทราบถึงกฎ หรือ วัฏจักรของการก่อกำเนิดธาตุไว้พอสังเขปว่าแยกเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการกำเนิด คือการเกื้อกูล เป็นการส่งผลดี ได้แก่ น้ำ กำเนิด ไม้ ไม้ กำเนิด ไฟ ไฟ กำเนิด ดิน ดิน กำเนิด ทอง ทอง กำเนิด น้ำ ส่วนการทำลาย หรือการเป็นศัตรู ก่อให้เกิดผลเสีย ต้องหลีกเลี่ยงคู่ที่ทำลายกันก็คือ น้ำ ดับทำลายไฟ ไฟ เผาหลอมทำลายทอง ทอง ตัดฟันทำลายไม้ ไม้ ชำแรกทำลายดิน ดินกั้นขวางทำลายน้ำ เมื่อเราทราบถึงหลักการเกื้อกูล และทำลายแล้ว เราก็สามารถกำหนดสีในนามบัตรให้แก่บุคคลธาตุต่างๆ ได้โดยง่ายดังนี้ บุคคลธาตุน้ำ  ควรใช้สีในนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นสีพื้น สีตัวอักษร และสีตัวเลข เป็นสีขาว , สีบรอนซ์เงิน , สีบรอนซ์เทา, สีฟ้า, สีฟ้าคราม, สีน้ำเงิน, สีดำ, สีม่วง และ สีเขียว บุคคลธาตุไม้  ควรใช้สีในนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นสีพื้น สีตัวอักษร และสีตัวเลข เป็นสีเขียว , สีม่วง , สีคราม , สีฟ้า , สีน้ำเงิน , สีฟ้าน้ำทะเล , สีดำ  , สีเทา , สีแดง , สีชมพู , สีโอรส , สีส้ม , สีอิฐ และสีแสด บุคคลธาตุไฟ  ควรใช้สีในนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นสีพื้น สีตัวอักษร และสีตัวเลข เป็นสีสีแดง , สีชมพู , สีโอรส , สีส้ม , สีอิฐ , สีแสด , สีเหลือง , สีครีม , สีน้ำตาล , สีทอง และสีเขียว บุคคลธาตุดิน  ควรใช้สีในนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นสีพื้น สีตัวอักษร และสีตัวเลข เป็นสีเหลือง , สีครีม , สีน้ำตาล , สีทอง , สีบรอนซ์ทอง , สีบรอนซ์เงิน , สีขาว , สีแดง , สีส้ม , สีโอรส , สีอิฐ , สีชมพู และสีแสด บุคคลธาตุทอง  ควรใช้สีในนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นสีพื้น สีตัวอักษร และสีตัวเลข เป็นสีทอง , สีบรอนซ์ทอง , สีบรอนซ์เงิน , สีขาว , สีฟ้า , สีน้ำเงิน , สีฟ้าน้ำทะเล , สีเทอร์คอยส์ , สีดำ , สีเทา และสีม่วง เมื่อได้ทราบถึงสีหลักๆ ในแต่ละส่วนบนนามบัตรที่เป็นสีมงคลของท่านแล้ว ทีนี้ก็แค่สังร้านรับทำนามบัตรให้ชัดเจนว่าต้องการสีอะไรตรงไหน แล้วก็ตรวจสอบก่อนพิมพ์จริงอีกครั้ง เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้นามบัตรเสริมโชคลาภให้กับตนเอง เมื่อผสานกับวาจาที่มีศิลปะเข้าใจคู่สนทนาแล้ว รับรองว่าโชควาสนาย่อมอยู่ในมือทุกท่านแน่นอนครับ ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยพาณิชย์