Tomorrow’s E-Commerce : Trend & Marketing

icon Tomorrow’s E-Commerce : Trend & Marketing 

ธุรกิจออนไลน์ถือเป็นเทรนด์แห่งอนาคต ผู้คนเริ่มให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเลือกใช้ google, youtube, facebook และ instagram เป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอสินค้า ซึ่งมีความแพร่หลายและเริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากสิ่งที่ใช้อยู่เป็นกิจวัตร  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผู้สนใจในการทำธุรกิจออนไลน์เป็นจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญคือ แต่ละท่านได้ “ลงมือทำ และเชื่อมั่นต่อการทำธุรกิจออนไลน์แล้วหรือไม่”

การจะทำธุรกิจออนไลน์ ต้องเข้าใจ คำแรก คือ คำว่า Trend โดย Trend นั้น หมายถึง “การหาสินค้า” (ขายอะไรดี)  นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด สินค้าที่ขายได้ดีที่สุดในโลกออนไลน์ คือ สินค้าที่ไม่สามารถหาได้ในโลกแห่งความเป็นจริง หรือหาได้ยาก (เฉพาะทาง) และต้องเป็นสินค้าที่เป็น “Need” (ความจำเป็นทางจิตใจ) ไม่ใช่ “Want” (ความต้องการ) จึงขอนำเสนอกฏสำคัญ 5 ข้อสำหรับสินค้าที่ขายได้ดีตลอดกาล

1.   สินค้าที่ทำให้ลูกค้าดูโดดเด่นในสังคม เป็นสินค้าที่สร้างความรู้สึกทางใจให้แก่ผู้ซื้อ และทำให้บุคคลภายนอกมองเห็นได้อย่างชัดเจน จะสร้างความภาคภูมิใจ และความไม่เหมือนใครให้แก่ผู้ซื้อได้

2.   สินค้าที่ตอบสนองด้านความสวยงาม และทำให้ผู้อื่นเกิดความสนใจต่อผู้ซื้อ เกี่ยวกับการแต่งตัว หน้าตา และสิ่งที่ทำให้เพศตรงข้ามสนใจ

3.   สินค้าที่เล่นกับความทุกข์ของคนหรือช่วยให้คนหายทุกข์ หายเจ็บปวด

4.   สินค้าที่ทำให้คนที่เรารักมีความสุข

5.   สินค้าที่ตอบสนองงานอดิเรก สิ่งที่ชอบ

คำที่สองที่ต้องรู้จัก คือ คำว่า  Marketing หรือ “การทำการตลาด” (ขายของได้) ทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราให้ได้มากที่สุด  โดยเราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อให้เราทำการตลาดได้อย่างตรงจุด ปัจจุบัน การทำการตลาดสำหรับการค้นหาสินค้านิยมใช้ 2 วิธี คือ

1. SEO (Search Engine Optimization) โดยการเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ในส่วนของผลการค้นหาให้อยู่ในลำดับต้น ๆ หรือหน้าแรก โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามกฏของ Search Engine นั้น ๆ

2. PPC (Pay Per Click) คือ ส่วนของพื้นที่โฆษณาซึ่งอยู่ในหน้าผลการค้นหาเช่นกัน แต่ต้องจ่ายเงินเมื่อมีการคลิกเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ PPC มีข้อแตกต่างกับ SEO ตรงที่สามารถแสดงผลในลำดับต้น ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จัก ได้แก่ การทำ Google Adwords, การทำ Classified Marketing หรือการประกาศขายผ่านเว็บไซต์ประกาศต่าง ๆ , การโฆษณาลงเว็บบอร์ด และการลงสินค้าบน Facebook

ธุรกิจออนไลน์ถือเป็นการลงทุนทางธุรกิจที่มีต้นทุนถูกที่สุด และมีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษาและทำความเข้าใจ “Trend” กับ “Marketing” ให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ เพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ จากนั้น ลงมือทำด้วยความตั้งใจ

ข้อมูลจาก : คุณวรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบายโกลบอกเทรด จำกัด

จากการสัมมนา “Tomorrow’s E-Commerce : Trend & Marketing”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

12-13 ธันวาคม 2556 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *