Monthly Archives: May 2014

แม็คโครเดินหน้าขยายสาขาฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวพัทยา
กรุงเทพฯ–21 พ.ค.–เกรลิ่ง (ไทยแลนด์)
แม็คโครเดินหน้าขยายเครือข่ายในเมืองพัทยา เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รองรับเศรษฐกิจท่องเที่ยวพัทยาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นางสาวฐิติกานต์ พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ เปิดเผยว่า “ แม็คโครเล็งเห็นศักยภาพการการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวของพัทยา ทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากนานาชาติเป็นอย่างดี นับเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 3 ของประเทศ คิดเป็นรายได้ 60,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้มีการเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์เมืองพัทยาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและยกระดับให้พัทยาเป็นฮับการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน แม็คโครจึงเปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ให้มีแหล่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในธุรกิจ ที่สามารถเดินทางไปซื้อได้สะดวกรวดเร็ว รับเศรษฐกิจท่องเที่ยวของพัทยาที่เติบโตต่อเนื่อง”

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ เป็นสโตร์รูปแบบใหม่ของแม็คโคร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัทยา และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้รับการออกแบบเฉพาะ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าสมาชิกกลุ่มร้านอาหารเป็นหลัก แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาพัทยาเหนือ ถือเป็นสโตร์ฟูดเซอร์วิสแห่งที่ 5 ของแม็คโคร จำหน่ายสินค้าที่ร้านอาหารจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันมากกว่า 5,000 รายการ ทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่องปรุง เนื้อสัตว์ ไข่ ผักสลัด ชีส เบเกอรี่ และภาชนะบรรจุอาหาร พร้อมกันนี้ยังจำหน่ายเนื้อนำเข้า และเครื่องดื่มสำหรับใช้ในร้านอาหารอีกด้วย บนพื้นที่จำหน่ายสินค้ากว่า 2,800 ตารางเมตร

“ด้วยทำเลที่ใกล้ร้านอาหารมากยิ่งขึ้น จะทำให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติในพื้นที่ สามารถซื้อวัตถุดิบ และสินค้าจำเป็นสำหรับร้านอาหารได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อซื้อวัตถุดิบในแต่ละวัน ลดความจำเป็นในการสต๊อกสินค้า ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านอาหารสามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไร ทำให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้น และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสาวฐิติกานต์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : Newswit