บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 18 : (1-31 August 2016) เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลัก ตอนที่ 1

บทความ-KM-รายเดือน-ครั้งที่-18-ประจำเดือน-สิงหาคม-2559-724x1024


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *