KM weekly 11 กพ 61 - เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

KM weekly 11 กพ 61 – เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา