KM weekly 22 เมย 61 - เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

KM weekly 22 เมย 61 – เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา