KM weekly 29 เมย 61 - เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

KM weekly 29 เมย 61 – เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา