KM Weekly 8 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

KM Weekly 8 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา