KM weekly 12 ส.ค. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

KM weekly 12 ส.ค. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา