Category: รายการวิทยุ KM Weekly

::: KM Weekly - MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 2

 

##################################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
#################################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

::: KM Weekly - MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 1

###############################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
###############################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

::: KM Weekly - MOOC ::: เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 1

######################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1

รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################

KM Weekly - เรื่อง การสร้างกระบวนการนวัตกรรม

Credit : รายการ KM Weekly (ออกอากาศ มิ.ย. 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก 101 Design Thinking

KM Weekly - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้

รายการ KM Weekly ตอนที่ 120 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารการศึกษาไทย ######################

KM weekly 30 ก.ย. 61 ออกอากาศ

 

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 9 ก.ย. 61 ออกอากาศ

 

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 2 ก.ย. 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 26 ส.ค. 61- เรื่อง การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

KM weekly 26 ส.ค. 61 – เรื่อง การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 19 ส.ค. 61 - เรื่อง บุคลากรดิจิทัล

KM weekly 19 ส.ค. 61 – เรื่อง บุคลากรดิจิทัล

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 12 ส.ค. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

KM weekly 12 ส.ค. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 5 ส.ค. 61 - เรื่อง กิจกรรมการรับรู้

KM weekly 5 ส.ค. 61 – เรื่อง กิจกรรมการรับรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 29 ก.ค. 61 - เรื่อง การได้มาของแหล่งข้อมูลนวัตกรรม

KM weekly 29 ก.ค. 61 – เรื่อง การได้มาของแหล่งข้อมูลนวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 22 ก.ค. 61 - เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

KM weekly 22 ก.ค. 61 – เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 15 ก.ค. 61 - เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม

KM weekly 15 ก.ค. 61 – เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 8 ก.ค. 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 2

KM weekly 8 ก.ค. 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 1 ก.ค. 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1

KM weekly 1 ก.ค. 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 24 มิ.ย. 61 - เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 24 มิ.ย. 61 – เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 17 มิ.ย. 61 - เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 17 มิ.ย. 61 – เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 10 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

KM weekly 10 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 3 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

KM weekly 3 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 27 พค 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 1

KM weekly 27 พค 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 20 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KM weekly 20 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 13 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่

KM weekly 13 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 6 พค 61 - เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

KM weekly 6 พค 61 – เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 29 เมย 61 - เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

KM weekly 29 เมย 61 – เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 22 เมย 61 - เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

KM weekly 22 เมย 61 – เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 8 เมย 61 - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

KM weekly 8 เมย 61 – เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM weekly 1 เมย 61 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

KM weekly 1 เมย 61 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 มีค 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

KM weekly 25 มีค 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

KM weekly 18 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

KM weekly 11 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

KM weekly 4 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 กพ 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

KM weekly 25 กพ 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 กพ 61 - เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

KM weekly 18 กพ 61 – เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 กพ 61 - เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

KM weekly 11 กพ 61 – เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 กพ 61 - เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

KM weekly 4 กพ 61 – เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 28 มค 61 - เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

KM weekly 28 มค 61 – เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 21 มค 61 - เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

KM weekly 21 มค 61 – เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 14 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

KM weekly 14 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 7 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

KM weekly 7 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 31 ธค 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 31 ธค 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 24 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 24 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 17 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 17 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 10 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

KM weekly 10 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 3 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

KM weekly 3 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 26 พย 60 - เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

KM weekly 26 พย 60 – เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 19 พย 60 - เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

KM weekly 19 พย 60 – เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 12 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 12 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 5 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 5 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 15 ตค 60 - เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

KM Weekly 15 ตค 60 – เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 8 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

KM Weekly 8 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 1 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

KM Weekly 1 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา