เปลี่ยนธีม (Theme) ใหม่ให้วินโดวส์ 7

2.3 เลือกสี window borders, Start menu และ Taskbar

theme-7-13-1024x589

theme-7-11

Enable transparency ทำให้ขอบโปร่งใสมองเห็นด้านหลัง
Color intensity ปรับความเข้มสี

เสร็จแล้ว Save changes

2.4 เปลี่ยนเสียงต่างในวินโดวส์ เช่น เวลาเปิด ปิดเครื่อง เสียงเตือนต่างๆ ได้ที่ Sound

theme-7-14-1024x589

ที่แท็บ Sound ไปที่  Sound Scheme เลือก Windows Default

ในช่อง Program Events เลือก windows logoff (เสียงปิดเครื่อง) และ windows logon (เสียงเปิดเครื่อง)

กด Browse เลือกเสียงที่จะเปลี่ยน แล้วกด Test ลองฟังเสียง เสร็จแล้วกด OK

theme-7-12