สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress : การติดตั้ง WordPress บน UHOST

wordpress_logo-01


เป็นการสร้างเว็บไซต์ของเราเองด้วย WordPress บน Uhost ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้

การเข้าใช้งาน UHOST

  • ไปที่ http://uhost.rmutp.ac.th ล็อกอินเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport

installwordpress-01

  • รายละเอียดของพื้นที่บน Uhost ของเรา

installwordpress-02

คู่มือและวิธีการใช้งาน Uhost