สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress : การติดตั้ง WordPress บน UHOST

การติดตั้ง WordPress

  • ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง ที่ http://wordpress.org/download/release-archive/
  • เลือก Version 3.14 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip แล้วแตกไฟล์ออกมา

installwordpress-03

  • เปิดโปรแกรม Windows Explorer  แล้ว พิมพ์ ftp://uhost.rmutp.ac.th แล้วใส่ Username และ Password

installwordpress-04

  • copy ไฟล์ทั้งหมดใน folder ที่แตกออกมา ไปวางในใน Uhost เสร็จให้ย่อหน้าต่างนี้ลงไปก่อน อย่าเพิ่งปิด

installwordpress-05

  • เปิด browser พิมพ์ http://uhost.rmutp.ac.th/username ผู้ใช้ เช่น http://uhost.rmutp.ac.th/nopphanan.n  แล้วคลิก Create a Configuration file เพื่อติดตั้ง WordPress

installwordpress-06

  • คลิก Let's go!

installwordpress-07