สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress : การติดตั้ง WordPress บน UHOST

  • กำหนดชื่อเว็บไซต์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
  1. Site Title : ชื่อเว็บไซต์ของเรา
  2. Username : ชื่อผู้ใช้
  3. Password : รหัสผ่าน แล้วคลิก Install WordPress
  4. Your E-Mail : อีเมล์

installwordpress-12

  • เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว WordPress จะให้เราล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์

installwordpress-13

  • Dashboard มีไว้ให้เราที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ใช้ในการเขียนเรื่อง หรือปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับที่เราต้องการ

installwordpress-14

  • ส่วนหน้าเว็บของเราจะเป็นอย่างนี้ ยังดูเรียบๆอยู่ ซึ่งเราจะมาตกแต่งกันทีหลัง
  • URL ก็จะเป็น http://uhost.rmutp.ac.th/user/ เช่น http://uhost.rmutp.ac.th/nopphanan.n/
  • ถ้าต้องการล็อกอินเข้าสู่หน้า Dashboard  ให้พิมพ์ wp-admin ต่อท้าย URL  เช่น http://uhost.rmutp.ac.th/nopphanan.n/wp-admin

installwordpress-15