หุ่นยนต์ขนกระเป๋า

Cargonaut  - หุ่นยนต์ขนกระเป๋า - ถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิวัติการขนส่งในเมืองที่ปลดปล่อยผู้คนออกจากการขนสัมภาระระหว่างการเดินทางด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นหุ่นยนต์เล็ก  ที่ชีวิตผู้คนในเมืองมักต้องเผชิญกับการขนสัมภาระจำนวนมาก เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่ของ shopping และถุงใส่ของกินของใช้ประจำวัน ที่มีขนาดใหญ่โตอยู่เสมอ Cargonaut เป็นหุนยนต์บินขนาดเล็ก มีหน้าที่จัดส่งสัมภาระของคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่กี่นาที  โดยกล่องขนส่งทางอากาศนี้จะมีวางอยู่ตามสถานที่สาธารณะทั่วไปที่จัดไว้

robot-that-carry-luggage-001

robot-that-carry-luggage-002

robot-that-carry-luggage-003

robot-that-carry-luggage-004

© 2009 - Eye Candy Gadgets and Worthy Products