กักเก็บพลังงานจากห้ามล้อรถจักร

ระบบการขนส่งของบริษัท GE ได้พัฒนาหัวรถจักรไฮบริดขึ้นตั้งแต่ปี 2007 และยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้คนมากมายไม่รู้ว่าขณะที่หัวรถจักรห้ามล้อเพื่อหยุดรถนั้น  ได้ก่อให้เกิดพลังงานมหาศาล ถูกปล่อยออกมา พลังงานเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น GE จึงได้พัฒนา โซเดียมแบตเตอรี่ที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น  เพื่อกักเก็บพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาขณะที่หัวรถจักรห้ามล้อไว้ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อหัวรถจักรต้องการเร่งความเร็ว  ทำให้ลดการใช้น้ำมันได้ถึง 5% หรือ 300,000 แกลลอนตลอดอายุการใช้งาน  โซเดียมแบตเตอรี่นี้สามารถเก็บไฟไว้ได้นานถึง 20 ปี  หัวรถจักรไฮบริดของ GE นี้จะผลิตเพื่อการค้าได้ภายในปี 2010

Source : CNN Dec 24, 2009 | 02:47

http://money.cnn.com/video/fortune