โทรทัศน์สั่งการด้วยสมอง

สมอง 

ฮิตาชิ กำลังพัฒนาการเชื่อมต่อของสมองกับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องโบกมือหรือกดปุ่มเพื่อสั่งงานอีกต่อไป  เทคโนโลยีนี้ทำงานด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของกระแสเลือดในสมอง ปัจจัยหลักของเทคโนโลยีนี้เรียกว่า “Optical Topography” ที่อาบสมองด้วยแสงอินฟาเรดปริมาณเล็กน้อย แล้วมันจะเก็บรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของกระแสเลือดในสมองไว้  โดยผู้ใช้สวมอุปกรณ์บนศรีษะที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ และตรวจจับรูปแบบการไหลเวียนของกระแสเลือดนั้นผ่านทางสายการมองเห็น

วิธีการควบคุมวัตถุด้วยกำลังสมองนี้ ปรากฎให้เห็นจากการปลดล็อคของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า ที่ทำได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เช่นเดียวกับการร้องเพลง หรือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ฮิตาชิได้นำเสนออุปกรณ์ควบคุมรถไฟขนาดเล็กด้วยสมอง  โปรแกรมประยุกต์ที่สลับซับซ้อนมากมายได้พัฒนาขึ้นทั้งทางด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมรถยานยนต์ ที่จะได้รับประโยชน์มหาศาลจากเทคโนโลยีนี้เมื่อมันถูกทำขึ้นใช้ในเชิงพาณิชย์  

 By Home Cinema Choice