รถขับเองอัตโนมัติ

 

1-12-2011-6-11-23-pm

The EN-V “เครือข่ายรถไฟฟ้าได้รวม 2 แนวคิดเข้าด้วยกัน คือการสอนให้รถขับได้เองจากการใช้เซนเซอร์กล้องและโซน่าในการตรวจจับวัตถุป้องกันการชน  และการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ทำให้รถสามารถคุยกันได้

รถอินเตอร์เน็ตเหล่านี้ ยอมให้รถยนต์เชื่อมต่อกันได้แบบไร้สาย และวิ่งต่อกันได้เหมือนรถไฟแบบไร้สาย ซึ่งรถนี้จะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2030 ด้วยต้นทุนคันละ 10,000$ หรือประมาณ 300,000 บาท (1$=30 บาท) เป็นรถแบบ 2 ล้อคู่หน้า ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้รถทรงตัวได้อย่างมั่นคงตามหลักพื้นฐานการทรงตัวของรองเท้าสเก็ต

1-12-2011-6-12-17-pm

The EN-V ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่ชาร์ตไฟได้จากปลั๊กไฟฟ้าทั่วไป ความเร็วสูงสุดสามารถวิ่งได้ 30 ไมล์ต่อชั่วโมง และวิ่งได้สูงสุด 30 ไมล์ต่อการชาร์ต 1 ครั้ง แม้ว่าจะวิ่งได้ไม่ไกลและไม่เร็วนัก แต่ก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่ เช่น ในเมืองจีน และอินเดียที่มีการจราจรคับคั่ง  รถที่ผลิตขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ ซึ่งตามสถิติปีละ 1.3 ล้านคนต่อปี รถมีความกว้างเท่ากับความสูงของตัวรถที่ 5 ฟุต พอเหมาะกับ 2 คนนั่งได้อย่างสบาย แต่ไม่มีที่เก็บของ ผู้โดยสารจะนั่งติดกับกระจกหน้ารถทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจอดรถได้มาก นอกจากนั้นรถเหล่านี้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยตัวของมันเอง  หรือผู้ขับขี่จะควบคุมรถเองก็ได้เมื่อต้องการด้วยก้านจับที่เป็นพวงมาลัยและเกียร์ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด คือ สัญญาณการติดต่อแบบไร้สายจะมีปัญหาหากมีแฮกเกอร์เข้ามาในระบบจะทำให้รถสูญเสียการควบคุม

1-12-2011-6-11-59-pm

 แหล่งข่าว :  By John D. Sutter, CNN