ปากกาตรวจโรค - รางวัลนวัตกรรมปี 2011

วาดแรงบันดาลใจ : ปากการาคา 1 ดอลลาร์เติมหมีกด้วยสารที่ทำปฏิกริยากับโปรตีนใช้ทดสอบโรคก่อนการคลอดบุตรได้ 400 ชนิด 

pen1

ทุกปีรวมทั้งเด็กและหญิงมีครรภ์ 6.3 ล้านคนต้องตายจากการตั้งครรภ์และการให้กำเนิดบุตร 99% การตายของมารดาเกิดในประเทศกำลังพัฒนา ที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้รับการดูแลครรภ์เพียงน้อยนิดเท่านั้น Monagle ปัจจุบันสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้น ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องเรียน Maxim Budyansky, Sherri Hall, Matthew Means, Shishira Nagesh Mary O’Grady, Peter Truskey and James Waring ออกแบบปากกาที่สามารถตรวจสอบโรคของการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เริ่ม ให้ผลชัดเจน และมีราคาถูกกว่าการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นอย่างมาก

ในประเทศสหรัฐอเมริการการตรวจสอบโรคครรภ์เป็นพิษของหญิงมีครรภ์ รวมถึงโรคเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ มีต้นทุนที่ 50 เซนต์ต่อ 1 ชิ้นการตรวจ แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ชิ้นตรวจ 1 ชิ้นนั้นมีราคาแพงเกินไปที่จะนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้ ด้วยเหตุนี้ Monagle และเพื่อนร่วมห้องได้สร้างชุดทดสอบก่อนการคลอดที่ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถแปลผลการทดสอบได้ด้วยตนเอง ชุดทดสอบนี้มีราคาเพียง 1 ใน 3 เซนต์เท่านั้น

Monagle ได้ตรวจสอบโรคครรภ์เป็นพิษและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะง่ายกว่ามากถ้าสามารถตรวจพบสัญญาณของโรคที่เป็นเหตุให้เกิดแก่มารดาได้ถึง 76,000 โรคและทำให้เด็กตาย 500,000 คนต่อปี Monagle ได้วาดเส้นสีเหลืองลงบนกระดาษกรองด้วยปากกา และหยอดปัสสาวะ 1 หยดจากหลอดแก้วลงบนกระดาษกรองนั้น แผ่นทดสอบจะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม สารเคมีที่เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่ผสมอยู่ในหมึกจะทำปฏิกริยาระดับสูงกับโปรตีนที่อยู่ในปัสสาวะ ทำให้แน่ใจได้ว่ามีสัญญาณของโรคครรภ์เป็นพิษเกิดขึ้น

pen21

วิธีใช้ : ผู้ใช้วาดเส้นลงบนกระดาษแล้วหยดปัสสาวะลงไปบนเส้นบนกระดาษที่วาดเส้น ปากกาแต่ละด้ามจะมีรหัสสีที่ต่างกันไปตามโรค Blanddesigns.co.uk

ชื่อ : Antenatal Screening Kit
By : Corey Binns  จาก http://www.popsci.com