การทำ แกลลอรี่รูปภาพ

1.  คลิก Add Media

2. คลิกเมนู create gallery

3. คลิก upload file

4. คลิก  select file

5. คลิก create a new gallery

6. คลิก  insert  to page

อบรมหลักสูตรการทำบล็อก

การอบรมหลักสูตรการทำบล็อก ด้วย wordpress  Tulips