มนุษยสัมพันธ์กับการทำงาน

มนุษยสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือสถานภาพใดก็ตาม เพราะผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีย่อมเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น มีความคล่องตัวในการ

ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในเรื่องการงาน ธุรกิจ และสังคมทั่วไป

การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นปัจจัยความสามารถในด้านหนึ่งที่ทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเป็นมิตรหรือความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลอื่น

โดยการเริ่มต้นทักทาย การสนับสนุนและช่วยเหลือ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมทั้งการให้เกียรติบุคคลอื่น โดยทั่วไปบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมักจะมีคนอยากเข้ามาหา มาพูดคุยปรึกษาหารือด้วย และที่สำคัญจะได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำงาน รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง จากบุคคลรอบข้างด้วยเช่นกัน ก่อนจากกันในวันนี้ ดิฉันขอฝากคำคมไว้ว่า

ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง  

Comments are closed.